Izgradnja kisikarne MESSER v Škofji Loki | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izgradnja kisikarne MESSER v Škofji Loki
Naročnik Messer Slovenija d. o. o.
Leto izvedbe 2017-2018
Izgradnja kisikarne MESSER v Škofji Loki
Messer Slovenija na lokaciji Škofje Loke gradi novo kisikarno. V kisikarni bodo poleg kisika proizvajali različne tehnične pline, ki se uporabljajo praktično povsod, v medicini, farmaciji, varilni tehniki, živilski tehnologiji, ekologiji ter tudi v industriji jekla in stekla.

Gradnja objekta je bila zaključena v maju 2018, v istem mesecu  je bil uspešno izveden tehnični pregled, pridobljena odločba o pričetku poskusnega obratovanja in dne 25.5.2018 tudi svečana otvoritev objekta.

HSE Invest na projektu izvaja strokovni nadzor po ZGO in storitve svetovalnega inženiringa.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.