Ureditev odvodnega kanala HE Formin | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Ureditev odvodnega kanala HE Formin
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2013-2017
Ureditev odvodnega kanala HE Formin
Visoke vode reke Drave so v nov. 2012 porušile desni nasip in brežino odvodnega kanala HE Formin. Posledice so bile uničenje tesnilne zavese, nanos velikih količin gramoznega materiala v odvodni kanal in obsežne poškodbe strojnice HE Formin. Sanacija poškodb na kanalu je potekala v dveh fazah. Najprej izgradnja porušene brežine, nasipa in nato tesnilne zavese za preprečevanje prelivanja podtalnice v odvodni kanala. V drugi fazi pa nadvišanje in stabiliziranje obstoječih nasipov, saj so študije pokazale, da so obstoječi nasipi na določenem delu prenizki in nestabilni.

HSE Invest je na projektu izdelal vso projektno dokumentacijo in svetovalni inženiring.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.