Izdelava aplikativne programske opreme za HE Brežice | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Izdelava aplikativne programske opreme za HE Brežice
Naročnik HESS d.o.o.
Leto izvedbe 2017
Izdelava aplikativne programske opreme za HE Brežice
HSE Invest je uspešno izdelal programsko opremo vodenja vseh funkcionalnih sklopov elektrarne in elektrarne kot celote, izvedli tovarniške preizkuse in instalacijo opreme na objektu vključno s spuščanjem opreme v pogon in vključitvijo v nadrejene sisteme vodenja.
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.