Sončna elektrarna HE Dravograd 40,5 kWp | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sončna elektrarna HE Dravograd 40,5 kWp
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2013
Sončna elektrarna HE Dravograd 40,5 kWp
SE Dravograd se nahaja na območju hidroelektrarne Dravograd. Nameščena je na poševni strehi objekta z naklonom 40°. Moč SE Dravograd je 40,5 kWp. Vključitev v javno omrežje EES je izvedeno na 20 kV nivoju v transformatorski postaji TP 20/0,4 kV.

HSE Invest je na projektu izgradnje bil projektant in izvajal storitve svetovalnega inženiringa.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.