HE Brežice | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

HE Brežice
Naročnik HESS d.o.o.
Leto izvedbe 2017
HE Brežice
HE Brežice je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh. HE Brežice so predzadnja HE na spodnje savski verigi, zgrajena je bila v terminskem planu in znotraj investicijske vrednosti.

HSE Invest je na projektu izvajal storitve svetovalnega inženiringa, izdelal del projektne dokumentacije in izdelal investicijski program.Več o projektu
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.