Sončna elektrarna HE Formin 112 kWp | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

Sončna elektrarna HE Formin 112 kWp
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2011
Sončna elektrarna HE Formin 112 kWp
SE Formin je zgrajena na strehi strojnice in garaže na lokaciji HE Formin. Moč SE Formin je 112 kWp. Fotonapetostni moduli so moči 250 Wp. Vključitev v javno omrežje EES je izvedeno na 20 kV nivoju v transformatorski postaji TP 20/0,4 kV lastne porabe HE Formin.

HSE Invest je na projektu izgradnje bil projektant in izvajal storitve svetovalnega inženiringa.
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.