MHE Markovci 2 x 450 kW | HSE Invest d.o.o.

REFERENCE

Družba razpolaga s številnimi referencami pri projektih, katerih skupna instalirana moč znaša več kot 1.000 MW, vrednost pa več kot dve milijardi EUR. V letih od ustanovitve do danes smo zaključili oziroma še sodelujemo pri več kot 200 projektih, ki so vsi bili uspešno zaključeni ali se uspešno izvajajo. Projekti, pri katerih smo sodelovali, obsegajo objekte po moči od 0,2 do 185 MW z jezovnimi zgradbami do 4.000 m3/s na hidropodročju in do 600 MW na termopodročju.

MHE Markovci 2 x 450 kW
Naročnik DEM d.o.o.
Leto izvedbe 2012
MHE Markovci 2 x 450 kW
Mala HE Markovci je locirana na jezu Markovci v dovodni kanal HE Formin. MHE je bila zgrajena, da se izkoristi biološki minimum za staro strugo.

HSE Invest je nudil storitve svetovalnega inženiringa, izdelal kompletno projektno dokumentacijo in investicijsko dokumentacijo.

Več o projektu
 
Nazaj na seznam
© Copyright HSE Invest 2016. Vse pravice pridržane.  
Grafična in računalniška izvedba BuyITC d.o.o.